Devlet Şekilleri Nelerdir Açıklayınız?

Devlet Şekilleri Nelerdir Açıklayınız?


SORU
Devlet Şekilleri Nelerdir Açıklayınız?

CEVAP
1- Tek Yapılı DevletÜniter Devlet(Basit Devlet):  Ülkenin tümünde tek bir devlet(yasama, yürütme, yargı) ve dolayısıyla tek bir hukuki rejim vardır.örnk :       Türkiye,Fransa,YunanistanBölgeli Devlet: Farklı bölgelerden oluşan devlet. Örnk : ispanya (bask bölgesi) 2-Birleşik(Karma) DevletFederal Devlet: Yasama, yürütme, yargı fonksiyonları açısından kendi içerisinde belli bir özerkliğe sahip olan, ancak ortak bir anayasa ile tek bir         devlete bağlı olan devletlerin oluşturduğu birlik. Federe devletlerin diğer devletlerle ilişkisinde yetki federal devlete aittir. Örnk:     ABD,Rusya,Almanya,AvusturyaKonfederal Devlet: Birden çok devletin sınırlı, ortak ve belirli bir amacı gerçekleştirmek amacıyla bir araya geldikleri devlet modeli.Konfederasyon devlette her bir devlet kendi devlet yetkilerini uluslararası alanda kullanabiliyorken federasyon                                                                                devletlerde her bir devlet uluslararası alanda federal devlete bağlıdır.

GÖNDEREN
rhm