Devletin Unsurları Nelerdir?

Devletin Unsurları Nelerdir?


SORU
Devletin Unsurları Nelerdir?

CEVAP
Hukuki bakımdan devlet, ülke adı verilmiş belirli bir toprak üstünde yaşamakta olan insan topluluğunun egemenlik anlayışı ve hukuk içerisinde bir siyasi iktidar altında örgütlenebilmesidir. Bu verilen tanımdaki unsurlar şunlardır: İnsan unsuru, Egemenlik unsuru ve Ülke unsurudur. İnsan Unsuru: Millet unsuru olarak da adlandırılabilir. Belli bir alanda yaşayan ve değişik bağlarla ortak yaşam idaresi gösterebilen insan topluluğudur. Egemenlik Unsuru: Siyasi iktidar unsuru olarak da isimlendirilebilir. Bir devletin kurucu unsurudur. Belli bir yeryüzü parçası üstünde yaşayan insan topluluğunun idare etrafında örgütlenmesidir. Ülke Unsuru: Coğrafi açıdan bütünlük gösteren ve sınırları belli olan kara parçasını anlatır.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet