Dil Bilimi Açısından Ağız Nedir?

Dil Bilimi Açısından Ağız Nedir?


SORU
Dil Bilimi Açısından Ağız Nedir?

CEVAP
Ağız bir dilin en yeni zamanda ayrılmış küçük bölge kollarıdır. Başka bir tanımla, bir dilde ya da bu dilin bir lehçesinde yazı diline oranla ortaya çıkan farklı söyleyiş biçimine ağız denir. “Geliyorum” kelimesinin çeşitli Anadolu ağızlarında geliyom, gelirem, geliyem şeklinde söylenmesi gibi. Anadolu lehçesinin Rumeli, Karaman, Aydın, Harput

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet