Dilin Cismi Küçük, Cürmü Büyük.

Dilin Cismi Küçük, Cürmü Büyük.


SORU
Dilin Cismi Küçük, Cürmü Büyük.

CEVAP
Konuşma organımız olan dil, küçük hacimli bir nesnedir. Küçük olmasına küçüktür ama büyük suçlar onunla işlenir. Kimi zaman sarf ettiği kötü sözler insanın başını belâya sokup felâketini hazırlayabilir.

GÖNDEREN
BaySözlük