Dünya Malı Dünyada Kalır.

Dünya Malı Dünyada Kalır.


SORU
Dünya Malı Dünyada Kalır.

CEVAP
Mal, varlık, servet, insanın hoşuna gidecek durum ve şartların bütünü bu dünya içindir. İnsan bunların hiçbirini öldükten sonra öbür dünyaya ***ürecek güçte değildir. Öbür dünyaya ***üreceği ise iyilik ya da kötülükleridir. Bu bakımdan dünya malına fazla tamah etmemeli, kendisini sıkıntıya sokmamalı, gerek kendisi ve gerekse başkaları için malını harcamaktan kaçınmamalıdır.

GÖNDEREN
BaySözlük