Dünya Savaşında Yardım Gönderdiğimiz Cepheler?

Dünya Savaşında Yardım Gönderdiğimiz Cepheler?


SORU
Dünya Savaşında Yardım Gönderdiğimiz Cepheler?

CEVAP

MAKEDONYA GALİÇYA ROMANYAGÖNDEREN
Katip Bey