Egemenlik Şekillerine Göre Devleti Açıklayınız?

Egemenlik Şekillerine Göre Devleti Açıklayınız?


SORU
Egemenlik Şekillerine Göre Devleti Açıklayınız?

CEVAP
Egemenlik şekillerine göre devletler;   -Monarşik : Egemenliğin tek bir hükümdarda toplandığı devlet şeklidir   -Oligarşik :  Egemenliğin bir grup yada zümrede olduğu devlet şeklidir   -Teokratik : Din kurallarına göre yönetilen devlet şeklidir          -Cumhuriyet: Yönetimde millet iradesinin olduğu devlet şeklidirSosyalist Devlet : Üretim araçları devlet mülkiyetindedir ve özel mülkiyet yokturKapitalist Devlet: Özel mülkiyet kabul edilir , devletin savunma asayiş gibi çok sınırlı görevleri vardır Teokratik Devlet : Din kurallarının egemen olduğu devlet yapısıLaik Devlet : Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı devlet yapısı

GÖNDEREN
rhm