Elçiye Zeval Olmaz.

Elçiye Zeval Olmaz.


SORU
Elçiye Zeval Olmaz.

CEVAP
İki taraf arasında uzlaşma sağlanması, bir işin bitirilmesi için birinin yanına söz ***ürmekle görevli kimse, ***ürdüğü sözler ne kadar kötü de olsa, bu sözlerden sorumlu tutulamaz. Çünkü o sözleri söyleyen değil sadece iletendir. Bu bakımdan cezalandırılamaz.

GÖNDEREN
BaySözlük