Entelektüel Sermaye Nedir?

Entelektüel Sermaye Nedir?


SORU
Entelektüel Sermaye Nedir?

CEVAP
Entelektüel sermaye kavramı ilk defa 1969 yılında John Kenneth Galbraith (1) tarafından kullanılmıştır. Thomas A. Stewart ise 1991 yılında aynı kavramı, günümüzdeki organizasyonel fonksiyonları dikkate alarak “İşletmeye piyasada rekabet avantajı sağlayan, işgörenlerin bildiği her şeyin toplamı” şeklinde ifade etmiştir. Entelektüel Sermayenin en iyi tanımlarından biri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Organizasyonu (OECD) tarafından yapılmıştır: “Entelektüel Sermaye, bir şirketin maddi olmayan varlıklarının örgütsel (Yapısal) sermaye ve insan sermayesi gibi iki farklı bileşenin ekonomik değeridir. Yani işletmenin yaptığı maddi yatırımlarının dışında, örgütsel (Yapısal) sermayesi ve insan kaynaklarının da ekonomik bir değeri ve işletmeye katkısı vardır.

GÖNDEREN
Aday Memur