Esas Defteri Nedir?

Esas Defteri Nedir?


SORU
Esas Defteri Nedir?

CEVAP

Dava açıldığı zaman dava dilekçeleri sırasıyla bu deftere kaydedilir ve bu defterdeki kutulara dava süresinde gerçekleşenler işlenir. Defterdeki sıra numarası ilgili dava dosyasının üzerine davanın esas numarası olarak yazılır. Bir diğer deyişle, “dava esas numarası” diye bildiğimiz sayı aslında, o dava dosyasının bu defterdeki sıra numarasıdır. Davanın açıldığı tarih, dava dilekçesinin bu deftere kaydedildiği tarihtir. Harç alındıktan sonra veya alınması gerekmeyen durumlarda dava dilekçesi sıra numarası altında esas defterlerinin belli hanelerine geçirilir. Esas defteri sıra numarası açılmış olan davanın dosya numarasını oluşturur. Bu numara dosya kartonunun kapağı üstünde ayrılan belli yerin soldan ilk gelen bölümüne yazılır. sağa doğru diğer bölümler, verilen hükmün bozulması veya yenileme gibi sebepler ile davanın yeniden esas defterine kaydı halinde dosyanın alacağı yeni esas numarasını yazmak içindir. GÖNDEREN
Takım Lideri