Eşeğe Altın Semer Vursalar, Eşek Yine Eşektir.

Eşeğe Altın Semer Vursalar, Eşek Yine Eşektir.


SORU
Eşeğe Altın Semer Vursalar, Eşek Yine Eşektir.

CEVAP
Hiçbir yeteneği, bilgisi olmayan, kavrayıştan ve faziletten yoksun kimse, hangi mevkiye geçerse geçsin, ne kadar yetki ve mal sahibi olursa olsun değerli ve saygın kılınamaz. Kısa zaman içinde gerçek kişiliğini, bayağı ve kötü olduğunu tavır ve davranışlarıyla belli eden bu gibi kimselerin aslını kimi unsurlarla değiştirmek mümkün değildir.

GÖNDEREN
BaySözlük