Feodalite Nedir?

Feodalite Nedir?


SORU
Feodalite Nedir?

CEVAP
Orta Çağ Avrupa’sında siyasal ve sosyal yapıya egemen olan yönetim şekline feodalite adı verilmiştir. Feodalitenin hâkim olduğu bir ülkede, devletçikler iç işlerinde bağımsız hareket eden küçük siyasal yapılardan oluşmaktadır. Bu yüzdende güçlü bir siyasal yapının olmayışı feodal devletlerin parçalanmasını kolaylaştırmıştır.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet