Fiziksel Delil Nedir?

Fiziksel Delil Nedir?


SORU
Fiziksel Delil Nedir?

CEVAP
Fiziksel Deliller; Olay yerinde mağdur, maktul veya şüpheli üzerinde veya çevresinde bulunan, suçta kullanılan, fiziksel özellik taşıyan ve üzerinde inceleme gerektiren tüm bulgulardır. Fiziksel deliller; Silah, mermi çekirdekleri, kovan, kartuşlar, olayla ilgili belge niteliğindeki deliller, lifler, cam veya cam kırıkları, paralar ve kalpazanlık araçları, giyecekler, suçta kullanılan diğer araç ve gereçler,

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet