Giriş(Sözlü) Sınavının Şekli Ve Usulu ?

Giriş(Sözlü) Sınavının Şekli Ve Usulu ?


SORU
Giriş(Sözlü) Sınavının Şekli Ve Usulu ?

CEVAP

4/B sözleşmeli büro personeli alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Bölgesel Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;  

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

 b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,  

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),  

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),  

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),  

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan),  olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.  

Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş(sözlü) sınav puanı tespit edilir. Giriş(sözlü) sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. GÖNDEREN
Katip Bey