Haciz Nedir? Neler Haczedilemez?

Haciz Nedir? Neler Haczedilemez?


SORU
Haciz Nedir? Neler Haczedilemez?

CEVAP
Para alacaklarının ödenmesini sağlamak için icra mahkemesi tarafından borçluya ait mal ve haklara hukuken el konulmasıdır

GÖNDEREN
İKM Hanım