Haciz Nedir?

Haciz Nedir?


SORU
Haciz Nedir?

CEVAP

Alacaklının talebi ve yasal koşulların oluşması halinde borçlunun malları üzerine satılamaz şerhinin konulması ve gerekirse malın yed – i emine teslimini gösteren hukuki tanım.GÖNDEREN
Mübaşire