Hekimden Sorma, Çekenden Sor.

Hekimden Sorma, Çekenden Sor.


SORU
Hekimden Sorma, Çekenden Sor.

CEVAP
Bir hastanın ne çektiğini, hekim değil hasta bilir. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Bunun gibi bir derde düşenin, bir felâkete uğrayanın, sıkıntılar içinde kıvrananın çektiği çileyi, ancak kendisi bilir, çare sunan, çözüm yolu gösterenler değil.

GÖNDEREN
BaySözlük