Her Ağacın Meyvesi Olmaz.

Her Ağacın Meyvesi Olmaz.


SORU
Her Ağacın Meyvesi Olmaz.

CEVAP
Etrafımızda yaşayan insanların dış görünüşlerine bakarak onlardan bir verim beklenmemelidir. Dıştan bize verimli gibi görünen nice insanın yararsız olduğu, onlardan bir fayda gelmediği çok görülmüştür.

GÖNDEREN
BaySözlük