Her Ağaçtan Kaşık Olmaz.

Her Ağaçtan Kaşık Olmaz.


SORU
Her Ağaçtan Kaşık Olmaz.

CEVAP
Kimi nesne, iş ya da durumun kendine has bir özelliği vardır. Bu bakımdan özelliği bulunan bir şey için herhangi bir malzeme, madde veya kimse kullanılamaz. Görünüşe aldanmamalı, uygun olan seçilmelidir.

GÖNDEREN
BaySözlük