Her Çok Azdan Olur.

Her Çok Azdan Olur.


SORU
Her Çok Azdan Olur.

CEVAP
Çoğun temelinde az yatar. Önce az olanlar, birike birike çoğu meydana getirmiştir. Bu bakımdan azlar önemsiz görülüp atılmamalı, aksine sabırla bir arada tutulup biriktirilmelidir.

GÖNDEREN
BaySözlük