Hırsızlık Nedir?

Hırsızlık Nedir?


SORU
Hırsızlık Nedir?

CEVAP
Hırsızlık, yazılı kanunlar ya da toplumsal meşruiyet düzeyinde mülkiyeti kendine ait olmayan bir taşınır malı, izinsizce alıkoyma, kullanma, nesneden menfaat temin etme işidir. Tüm dinler tarafından da yasaklanmış bir olaydır.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet