Hukuk Kuralları Açısından Zamanaşımını İzah Ediniz.

Hukuk Kuralları Açısından Zamanaşımını İzah Ediniz.


SORU
Hukuk Kuralları Açısından Zamanaşımını İzah Ediniz.

CEVAP
Zamanaşımı; hukuk kuralları çerçevesinde bir kişiye tanınmış olan hakların ve haklardan kaynaklanan yükümlülüklerin belirlenen süreleri aşması halidir. Zamanaşımı ile hali hazırdaki hüküm sona erer. Bu nedenle hukuktaki hak düşürücü sürelerden biridir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet