“Hukukta İyi Niyet” Kavramını Açıklayınız?

“Hukukta İyi Niyet” Kavramını Açıklayınız?


SORU
“Hukukta İyi Niyet” Kavramını Açıklayınız?

CEVAP
Bir hakkın kazanılması veya bir hukuki sonucun doğmasına engel olan durumları bilmeme veya bilebilecek durumda olmama.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet