Hukukun Kaynakları Nelerdir?

Hukukun Kaynakları Nelerdir?


SORU
Hukukun Kaynakları Nelerdir?

CEVAP
Yazılı kaynaklar, en üstte Anayasa olmak üzere, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmelikler biçiminde sıralanmıştır. Yazısız Kaynakları, örf ve adet hukuku, yardımcı kaynaklar ve içtihatlar oluşturmaktadır.

GÖNDEREN
Aday Memur