Hukukun Kuralları Açısından ‘Zamanaşımı’nı İzah Ediniz?

Hukukun Kuralları Açısından ‘Zamanaşımı’nı İzah Ediniz?


SORU
Hukukun Kuralları Açısından ‘Zamanaşımı’nı İzah Ediniz?

CEVAP

Zamanaşımı hukuk kurallarının kişilere tanıdığı hakların, getirdiği yaptırımların yine hukuk kuralları ile belirlenen süreleri aşmasıdır. Bir diğer deyişle bir hak hukuk kuralında öngörülen sürede kullanılmadığında hukuk düzeninde birtakım sonuçlar doğmaktadır. Zamanaşımı, hak düşürücü süre bu sürelerdendir.GÖNDEREN
Mübaşire