İçişleri Bakanlığı Nın Görevleri Nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Nın Görevleri Nelerdir?


SORU
İçişleri Bakanlığı Nın Görevleri Nelerdir?

CEVAP
# yurdun iç güvenliğinin ve asayişin sağlanması #kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması #mahalli idarelerin yönlendirilmesi#kaçakçılığın men ve takibi#nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek #mülki idari birimlerin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi.# suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak# kara yollarında trafik düzenini sağlamak denetlemek # sınır, kıyı ve akarsılarımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak # il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve bakanlar kuruluna tekliflerde bulunmak.

GÖNDEREN
rhm