İcra Nedir?

İcra Nedir?


SORU
İcra Nedir?

CEVAP

Kanunen yükümlü olan tarafça yerine getirmesi gereken bir edimin veya hareketin yerine getirilmemesi halinde; devlet gücü ile yerine getirilmesi.GÖNDEREN
Mübaşire