İdare Hukuku Nedir?

İdare Hukuku Nedir?


SORU
İdare Hukuku Nedir?

CEVAP
İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

GÖNDEREN
Aday Memur