İdare Memur Ve Ambar Memurun Görevleri ?

İdare Memur Ve Ambar Memurun Görevleri ?


SORU
İdare Memur Ve Ambar Memurun Görevleri ?

CEVAP

*İdare memur: Müdürü bulunan kurumlarda kurum müdürü ve ikinci müdürlerden sonra gelen yönetici personeldir.
*Ambar memuru: Ambara gelen malzemeyi teslim alır, giriş çıkış kayıtlarını tutar. Muhafaza ve kontrolünü sağlar.GÖNDEREN
Katip Bey