İdari Mahkemeler Hangi Davalara Bakar?

İdari Mahkemeler Hangi Davalara Bakar?


SORU
İdari Mahkemeler Hangi Davalara Bakar?

CEVAP

İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay?da çözümlenecek olanlar dışındaki :a- İptal davalarını, (2576/5-1/a)b- Tam yargı (tazminat) davalarını, (2576/5-1/b)c- Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, (2576/5-1/c)GÖNDEREN
Mübaşire