İdeoloji Nedir?

İdeoloji Nedir?


SORU
İdeoloji Nedir?

CEVAP
İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, ahlâki, estetik düşünceler bütünü.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet