İlk Yardım Nedir Ve Ülkemizde İlk Yardım Konusunda Yaşanan Sorunlar Nelerdir?

İlk Yardım Nedir Ve Ülkemizde İlk Yardım Konusunda Yaşanan Sorunlar Nelerdir?


SORU
İlk Yardım Nedir Ve Ülkemizde İlk Yardım Konusunda Yaşanan Sorunlar Nelerdir?

CEVAP

Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişi veya kişilere durumlarının daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, çevre imkânlarından yararlanılarak ve ilaçsız olarak yapılan geçici müdahaleye ilkyardım denir. İlkyardımı yapacak olan kişi mutlaka teorik ve uygulamalı ilkyardım eğitimi almış olmalıdırİlkyardımın amaçları; hayatî tehlikeyi ortadan kaldırmak, hastanın veya kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmaktır. Başka alanlarda olduğu gibi ilk yardım konusunda da ülkemizde yaşanan en büyük sorun eğitimsizlikten kaynaklanmaktadır. Maalesef ülkemizde ilk yardımın önemi kavratılamamıştır. 
 GÖNDEREN
Katip Bey