İnfaz Koruma Memuru Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

İnfaz Koruma Memuru Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?


SORU
İnfaz Koruma Memuru Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

CEVAP

Cezaevine giren hükümlü ve tutuklu olanların üzerini aramak, taşıdıkları kıymetli eşyaları emniyet altında tutmak,

Cezaevindeki tutuklu ile hükümlüler hakkında kayıtları tutmak,

Hükümlü ve tutukluları koğuşlarına götürüp koğuş kapılarını kilitlemek,

Çalışan tutuklulara nezaret etmek, koğuşları belirli aralıklarla kontrol etmek,

Pencere, kapı ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve herhangi bir kaçma girişimine yönelik çalışmanın olup olmadığını tespit etmek,

Tutuklu ve hükümlülerin banyo ihtiyaçları, yemek, görüşlere götürülüp getirme, tıraş, revire çıkarma, mahkemeye hazırlama, yöneticilerle görüştürülmesi, kantin ihtiyaçlarının temini işlemlerini yapmak,

Tutukluların sayımını günde en az 3 defa yapmak,

Cezaevinde sükuneti sağlamak, çıkması muhtemel olaylara hemen müdahale ederek olayın büyümesini engellemek,

Cezaevinde genel ve kısmi aramaları yapmak, bulundurulması ile girmesi yasak olan her türlü eşyanın girişine engel olmak,

İdari memurunun olmadığı cezaevlerinde sevk ve idareden , ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde katiplikten sorumludur.GÖNDEREN
Takım Lideri