İnfaz Koruma Memurunun Görevleri Nelerdir?

İnfaz Koruma Memurunun Görevleri Nelerdir?


SORU
İnfaz Koruma Memurunun Görevleri Nelerdir?

CEVAP

• Cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur.

• Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar.

• Tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitler.

• Koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder.

• Kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını muayene ve tespit eder.

• Tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını , revire çıkarma, görüşlere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıraş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesi işlemini yapar.

• Günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar.

• Cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükunetin devamını sağlar.

• Cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engel olur.

• Ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde katip, idari memurunun bulunmadığı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludur.

• Cezaevinin temizliğinden sorumludur. GÖNDEREN
Takım Lideri