İnfaz Nedir?

İnfaz Nedir?


SORU
İnfaz Nedir?

CEVAP

İnfaz; Kesinleşmiş bir mahkeme hükmünün yerine getirilmesi ve icrası sürecidir.
İnfazın konusu; Kesinleşmiş bir mahkeme hükmüdür.
İnfaz hukuku; Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve kuralları belirleyen hukuk dalıdır.
İnfazın ertelenmesi; Belirli mahkumiyetlerin infazının geçerli mazeret ve koşulların varlığı halinde ileri tehiridir.GÖNDEREN
Takım Lideri