İnfaz Ve Koruma Memurunun Üst Amiri Kimlerdir?

İnfaz Ve Koruma Memurunun Üst Amiri Kimlerdir?


SORU
İnfaz Ve Koruma Memurunun Üst Amiri Kimlerdir?

CEVAP

Başmemur
İdare memur
2.müdür
MüdürGÖNDEREN
Katip Bey