İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921 )

İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921 )


SORU
İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921 )

CEVAP

SAVAŞI TBMM ordusu kazanmıştır
yeni kuruluna düzenli ordunun ilk başarısıdır.
Halkın TBMM ye olan güveni artmıştır.
Savaş sonrasi ilk Anayasa kabul edildi. (20 ocak 1921)
iSTİKLAL marşı kabul edildi.
İtilaf devletleri LONDRO KONFERANSINI TOPLADIGÖNDEREN
HasanG.