İnsan Hakları Kavramını Açıklar Mısınız?

İnsan Hakları Kavramını Açıklar Mısınız?


SORU
İnsan Hakları Kavramını Açıklar Mısınız?

CEVAP

İnsan hakları kavram olarak tüm insanların sahip olduğu kabul edilen "temel hak ve özgürlükleri’’ içine alır. İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler. 
 
İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. Yani bütün insanlar hürriyet, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar.Bütün hukuk devletlerinde olduğu gibi ülkemizde de insan hakları anayasa ile güvence altına alınmıştır. 
 GÖNDEREN
Katip Bey