İnsanı Eyleme Geçiren İçsel Duygu

İnsanı Eyleme Geçiren İçsel Duygu


SORU
İnsanı Eyleme Geçiren İçsel Duygu

CEVAP

GüdüGÖNDEREN
Katip Bey