İroni Nedir?

İroni Nedir?


SORU
İroni Nedir?

CEVAP
İroni, söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. Söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedefler. Mizahtan farklı olarak, ironi daha eleştirel yaklaşır.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet