İstiklal Harbimiz Ve İstiklal Harbimizin Esasları Adlı Eserleri İle Bilinen Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkasının Genel Başkanı Kimdir?

İstiklal Harbimiz Ve İstiklal Harbimizin Esasları Adlı Eserleri İle Bilinen Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkasının Genel Başkanı Kimdir?


SORU
İstiklal Harbimiz Ve İstiklal Harbimizin Esasları Adlı Eserleri İle Bilinen Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkasının Genel Başkanı Kimdir?

CEVAP
Kazım Karabekir

GÖNDEREN
Bekçiler Kralı