İyi Evlât Babayı Vezir, Kötüsü Rezil Eder.

İyi Evlât Babayı Vezir, Kötüsü Rezil Eder.


SORU
İyi Evlât Babayı Vezir, Kötüsü Rezil Eder.

CEVAP
İstenilen ve beğenilen nitelikleri taşıyan, yararlı olup iyilik sunan evlâtlar baba ve anne için övünç kaynağı; kötülük yapan, sağlıksız, yararsız ve şerefsiz insanlar da utanç kaynağı olurlar.

GÖNDEREN
BaySözlük