Kamu Denetçiliği Nedir?

Kamu Denetçiliği Nedir?


SORU
Kamu Denetçiliği Nedir?

CEVAP
Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye nin Kamu ile idarenin her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyen, araştıran ve önerilerde bulunan kurumdur.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet