Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma Nedir?


SORU
Kamulaştırma Nedir?

CEVAP
Kamulaştırma işi, devletleştirme, istimlâk, kamu yararı gözetilerek şahısa ait taşınmazların belli bir proje amacına göre yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı ihtiyacına hizmet verme amacıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanması işlemidir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet