Kanuni Esasi Nedir?

Kanuni Esasi Nedir?


SORU
Kanuni Esasi Nedir?

CEVAP
Kanun-i Esasi, meşrutiyetin ilan edilmesini sağlayan ve İstanbul konferansının hazırlandığı 23 Aralık 1876 yılında Osmanlı Devleti anayasasının ilk kez Avrupa anayasası ile benzerlik gösterdiği kararlardır. Kanun-i Esasi’nin en önemli amacı Meclis’te yer alan Müslüman vekillere ek olarak azınlıkların da yetki almasını sağlayarak korunmaları amaçlanmıştır. Ancak azınlıkların Meclisi Mebusu’nda yer almaları bazı anlaşmazlık ve kargaşaların yaşanmasına neden olmuştur. İlk olarak Kanun-i Esasi çalışmaları II. Abdülhamit’in izin vermesi ile 7 Ekim 1876 yılında başlamıştır. İlk temel kanun niteliği taşıyacak olan kanunların taslağını oluşturmak üzere Midhat Paşa ve onun önderliğindeki 28 kişilik komisyon oluşturulmuştur. Alınan kararlar neticesinde kurulan ilk meclis 19 Mart 1877 yılında açılmıştır.

GÖNDEREN
Aday Memur