Karar Düzeltme Nedir ?

Karar Düzeltme Nedir ?


SORU
Karar Düzeltme Nedir ?

CEVAP

Yargıtay ilgili dairesinin bozma ve ya onama kararından sonra açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçirmesine ilişkin kararın kabulüdürGÖNDEREN
Takım Lideri