Kaşgarlı Mahmud Kimdir?

Kaşgarlı Mahmud Kimdir?


SORU
Kaşgarlı Mahmud Kimdir?

CEVAP
Kaşgarlı Mahmud 11. yüzyıl ünlü Türk dilbilimcisi olup, eserleriyle dünya çapında tanınmış bir yazardır. Divanû Lügati’t-Türk adlı eseri Türk dilindeki ilk ansiklopedi ve sözlük olup, Kaşgarlı Mahmud denildiğinde akla ilk gelen yapıt olmuştur.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet