Katılan (Müdahil) Nedir?

Katılan (Müdahil) Nedir?


SORU
Katılan (Müdahil) Nedir?

CEVAP

Davada taraf olan ve yasanın dava taraflarına verdiği hakları kullanan kişi.GÖNDEREN
Mübaşire