Kırsal Yerleşim Yerlerinde Nüfus Azlığı Neye Bağlıdır?

Kırsal Yerleşim Yerlerinde Nüfus Azlığı Neye Bağlıdır?


SORU
Kırsal Yerleşim Yerlerinde Nüfus Azlığı Neye Bağlıdır?

CEVAP
 Doğal afetler  Geçim sıkıntısı  Eğitim, sağlık vb. sosyal hizmetlerin karşılanamaması  İşsizlik  Kan davaları ve terör olayları  Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi ve yetersiz kalması

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet