Koşullu Salıverme Nedir?

Koşullu Salıverme Nedir?


SORU
Koşullu Salıverme Nedir?

CEVAP

hakkında hükmedilen hapis cezasının bir kısmını cezaevinde iyi halli olarak geçiren hükümlünün, yasada ön görülen diğer koşulların da varlığı halinde bihakkın tahliye tarihinden önce salıverilmesidir. Hükümlünün koşullu salıverilmeden
faydalanabilmesi için, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içtenlikle uyması, haklarını iyi niyetle kullanması, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve uygulanan iyileştirme programlarına göre de toplumla bütünleşmeye hazır olduğunun disiplin kurulunun görüşü alınarak idare kurulunca saptanmış bulunması gerekmektedir.GÖNDEREN
Takım Lideri